среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie ogrodzenia z PCV na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także planowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachetki plastikowe na plot i bramę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balustrady PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий